กลุ่มบริษัทฯในเครือ

AJ ADVANCE TECHNOLOGY Co., Ltd.

AJ GROUP

Best Logistics Technology (Thailand) Co., Ltd.

Alibaba Thailand

Happy Vision

Rizen Energy Co.,Ltd.

Youtai Group Co., Ltd.

Siam Advance Electronic