ฉลองครบรอบ 9 ปี AJ

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์การกุศล ครบรอบ 9 ปี บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (เครื่องใช้ไฟฟ้า AJ) ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อค่ำวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554
 
       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธาน ในพิธีเสด็จฯ ถึงหอประชุมกองทัพเรือ พร้อมวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย ในเวลา 19.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการและพนักงานบริษัทคราวน์ เทค แอดวานซ์  จำกัด เฝ้ารับเสด็จ
 
       โดยทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการและพนักงานบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด ก่อนลงพระนามในสมุดที่ระลึกของบริษัทฯ และเสด็จเข้าสู่ที่ประทับ ณ ห้องจัดเลี้ยงภายในห้องเจ้าพระยา
 
       คณะกรรมการได้ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก และเข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
 
       ต่อจากนั้นนายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้กราบทูลรายงานต่อองค์ประธานในพิธี โดยมีข้อความดังนี้
“ขอประทาน กราบทูล ทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (ในนามเครื่องใช้ไฟฟ้าเอเจ) และประธานคณะกรรมการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล และผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสที่ บริษัทฯ ได้ก่อตั้งครบรอบ 9 ปี มีความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ฝ่าพระบาทเสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานในงานกาลาดินเนอร์
 
       บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2545 โดยมีปณิธานที่บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นเสมอมา คือ การผลิต, นำเข้า และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปี่ยมคุณภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย จากการดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวสินค้าภายใต้ชื่อ “AJ” จึงกลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึง นำมาซึ่งยอดขายที่ค่อยๆ พุ่งเพดานผลประกอบการ และดึงส่วนแบ่งในการตลาดสินค้าประเภทนี้ ส่งให้ชื่อ “AJ” ผงาดขึ้นสู่ความเป็นอันดับหนึ่ง ในยอดขายสินค้าประเภท DVD และ HOMETHEATER อย่างเต็มภาคภูมิ
 
       บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในสังคม โดยไม่มีการแบ่งชนชั้นของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มิว่าจะเกิดภัยขึ้นภายในและภายนอกประเทศของเราก็จะได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”
 
       หลังจากนั้นนายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้ดำเนินหน้าที่พิธีกร เบิกตัวผู้เข้าเฝ้ารับประทานเข็มที่ระลึก จำนวน  150 ราย และกราบทูลเชิญทอดพระเนตรวีดีทัศน์ 9 ปี บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (ในนามเครื่องใช้ไฟฟ้าเอเจ) และเสวยพระกระยาหารค่ำในลำดับถัดไป พร้อมทอดพระเนตร มินิ คอนเสิร์ต จากนักร้องชั้นนำของประเทศเช่น แอ๊ด สมบัติ เมทะนี ,  น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ,  อี๊ด สำราญ  ช่วยจำแนก , ตุ๊ก วิยะดา โกมารกุล ณ นคร ,  ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย , โก้  เศกพล อุ่นสำราญ ,  เบน ชลาทิศ ,  ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช
 
       และเวลา 22.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธี ประทานดอกไม้แก่ นักร้องที่มาร่วมงาน และเสด็จกลับ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสด็จ
 
       ผู้บริหารและพนักงานบริษัทและพนักงานขายจากทั่วประเทศ ต่างมีความปลื้มปิติ  ล้วนมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็นองค์ประธานในงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ บริษัทครบรอบ 9 ปี