เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า AJ Advance Technology Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ภายใต้ชื่อเดิม บริษัทคราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้บริหารบริษัทต้องการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ของผู้บริโภคในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่มีคุณภาพและ ราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับผู้จำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) อาทิ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น จากนั้นจึงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิ แอร์เคลื่อนที่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา

ปี 2562
เมื่อวันที่ 6-9 กค. 62 ที่ผ่านมา คุณอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท AJA พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการธุรกิจเครื่องเสียงชั้นนําในประเทศไทยกว่า 57 ราย เดินทางไปที่ประเทศจีน เพื่อไปเยี่ยมชมงานธุรกิจของบริษัท Soundking Co., Ltd. ซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก ที่เน้นด้านวิศวกรรมการผลิต และติดตั้ง ระบบแสง สี เสียง ระดับมืออาชีพ อันดับต้นๆ ของจีน เพื่อเป็นการสร้าง Brand Awareness ใน South East Asia รวมถึงเป็นการต่อยอดในการขายสินค้าของบริษัทฯ ณ. เมืองหนิงปัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2562
ปี 2562
บริษัท AJ ทุ่มเทพัฒนาระบบCloud Karaoke ระยะเวลา 10 ปี ด้วยงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท จากทีมวิศวกรเกาหลีนับร้อยคน เพื่อให้ได้โปรแกรมคาราโอเกะที่สมบูรณ์แบบทั้งระบบภาพและเสียง และยังเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่คิดค้นระบบอัจฉริยะ การสั่งเพลงด้วยเสียง สร้างความสะดวกในการค้นหาเพลงมาก พร้อมด้วยระบบ Smart Melody โทนเสียงร้องนำ ช่วยให้การร้องคาราโอเกะง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
ปี 2562
ปี 2559
 • ลงนามความร่วมมือระหว่าง Alibaba.com และธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและทำการตลาดร่วมกันในด้านการหาสมาชิก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
 • บริษัท เวนดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“VDC”) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 200.0 ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ปี 2559
ปี 2558
 • ย้ายสำนักงานใหญ่มายังสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนพระรามสองแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 550 ล้านบาทโดยการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท เข้าลงทุนในบริษัทเวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) เมื่อเดือนตุลาคม 2558ในสัดส่วนร้อยละ 60.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ปี 2558
ปี 2557
 • เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.10 บาท
ปี 2557
ปี 2556
 • ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท โดยยุติการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งและรวม กิจกรรมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดไว้ที่ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 250 ล้านบาท และยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 50 ล้านบาทหรือ 100 ล้านหุ้น
ปี 2556
ปี 2555
 • จัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัท ขนาดพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน 87.2 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนพระรามสอง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี 2555
ปี 2554
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 225 ล้านบาท
ปี 2554
ปี 2553
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจ
 • ปรับโครงสร้างบริษัท โดยรวมบริษัท สยาม แอดวานซ์ อีเลคทรอนิค จำกัด บริษัท ที แอนด์ ซี แอดวานซ์ อีเลคทรอนิค จำกัด และบริษัท แฮปปี้ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กปอร์ต จำกัด เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท ทำการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยที่ราคาที่ตราไว้ซึ่งสูงกว่าราคาตามบัญชี
 • เริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเล่นคาราโอเกะภายใต้ตราสินค้า “AJ” และ “TJ” โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทีเจ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2553
ปี 2544 - 2552
 • ก่อตั้งบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มภาพและเสียง
 • ก่อตั้งบริษัท ที แอนด์ ซี แอดวานซ์ อีเลคทรอนิค จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 • ย้ายสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าของบริษัทมายังถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 5 ไร่ 4 งาน 80.6 ตารางวา
 • ก่อตั้งบริษัท สยาม แอดวานซ์ อีเลคทรอนิค จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ และจัดจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจ
 • ก่อตั้งบริษัท แฮปปี้ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กปอร์ต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท
ปี 2544 - 2552