ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการภาคใต้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยยะลาการไฟฟ้า

อารีย์อิเล็กทรอนิกส์

ศรีตรังอีเลคทรอนิคส์

อาร์บี 12 เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์

บริษัท พันธ์ทิพย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (รับเฉพาะ SET TOP BOX เท่านั้น)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สาขา อ.เมือง (ศูนย์รับฝาก)

พีเค.อิเล็กทรอนิค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สาขา อ.สุไหงโกลก (ศูนย์รับฝาก)

บริษัท สุรจิตรทุ่งสง จำกัด

อิสราวีดีโอแลป

ไมตรีอิเลคทรอนิคส์

ยุทธกรทีวี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สาขา อ.ระแงะ (ศูนย์รับฝาก)

สยามวิทยุ-โทรทัศน์

นราพาณิชย์

เลียงเอียะเฮง

บ้านดอนอิเลคทริค

เลียงเอียะเฮง (สาขา2)

179 อิเล็คทรอนิคส์

พีเค.อิเล็กทรอนิค